J
I
K
A
B
23 خرداد 1397 10:24:20
از سوي دكتر نوبخت:
تصويبنامه شوراي اقتصاد در مورد طرح جايگزيني و نوسازي ناوگان حمل و نقل درون‌شهري و برون‌شهري ابلاغ شد

اعضاي شوراي اقتصاد در مورد طرح جايگزيني و نوسازي ناوگان حمل‌ونقل درون‌شهري و برون‌شهري تصميم‌هاي لازم را اتخاذ كرد.

به گزارش مركز اطلاع‌رساني، روابط‌عمومي و امور بين‌الملل سازمان برنامه و بودجه كشور، اين تصويبنامه با شماره 128845 مورخ 20/ 3/ 1397 از سوي دكتر محمدباقر نوبخت معاون محترم رئيس‌جمهور و رئيس اين سازمان براي اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد.

متن تصويبنامه به اين شرح است: اعضاي شوراي اقتصاد عضو هيأت وزيران در جلسه مورخ 27‏/12‏/1396 درخواست شماره 287581‏/60 مورخ 23‏/12‏/1396 وزارت صنعت، معدن و تجارت را درخصوص طرح جايگزيني و نوسازي ناوگان حمل و نقل درون‌شهري و برون‌شهري را به استناد  ماده (12) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور‏- 1394 و آيين‌نامه اجرايي آن به شماره 67573‏/ت52099هـ مورخ 27‏/5‏/1394 مورد بررسي و توجيه فني، اقتصادي‌، مالي و زيست‌محيطي طرح‌، همچنين سقف تعهد دولت، زما‌ن‌بندي اجرا و بازپرداخت اصل و فرع و ديگر هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري طرح را در سقف ده ميليارد و ششصد و شصت و شش  ميليون (000‏/000‏/666‏/10) دلار به شرح جدول ذيل و رعايت موارد زير مورد تصويب قرار داد:

1- منابع حاصل از صرفه‌جويي سوخت به سرمايه‌گذاران عامل صرفه‌جويي ناوگان فرسوده درصورت برابر يا بيشتر بودن تعداد و مجموع ظرفيت كاميونت‌ها، كاميون‌ها و كشنده‌هاي اسقاط شده با تعداد و مجموع ظرفيت خودروهاي جايگزين شده جديد (براي هر قرارداد منعقده) مشروط به آن كه خودروهاي فرسوده فوق با تأييد سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي، حداقل يك سال قبل از نوسازي در شبكه حمل و نقل عمومي فعال بوده باشند براساس جدول ذيل مصوبه قابل پرداخت مي‌باشد.

2- منابع حاصل از صرفه‌جويي سوخت به سرمايه‌گذاران عامل صرفه‌جويي ناوگان فرسوده اتوبوس و ميني‌بوس با تأييد سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي‏/ شهرداري‌هاي ذي‌ربط بر اساس جدول ذيل مصوبه قابل پرداخت خواهد بود.

3- ارزش صرفه‌جويي حاصل به ازاي هركيلومتر پيمايش كه از طريق سامانه‌هاي مربوطه اندازه‌گيري و اعلام مي‌شود، طبق الگوي جدول پيوست و با لحاظ كردن كل پيمايش براي ناوگان جديد نوسازي شده توسط بخش غيردولتي كه در سيستم حمل و نقل جاده‌اي درون‌شهري و برون‌شهري مشغول به كار مي‌شوند حداكثر 7 سال و حداكثر تا سقف كل جدول مذكور  پرداخت مي‌گردد.

4- مكانيزم پرداخت منابع حاصل از صرفه‌جويي سوخت:

  • -پس از تحويل كاميون ‏/ خودرو  به خريدار، شركت ملي نفت ايران مكلف است در مقاطع شش ماهه پس از آن، بسته به نوع خودرو، در سررسيدهاي بازپرداخت، مبالغ ذكر شده در جدول پيوست را (معادل صرفه‌جويي سوخت حاصله) تا سقف كل مبلغ جدول مذكور، پس از تخصيص سازمان برنامه و بودجه كشور، از محل سرجمع درآمد حاصل از صادرات مجموع فرآورده‌هاي نفتي (نفت گاز) يا كاهش واردات فرآورده‌هاي نفتي، از طريق بانك مركزي به حساب اعلامي از سوي خزانه‌داري كل كشور واريز كرده و به حساب بدهكار دولت منظور نمايد و براين اساس با خزانه‌داري كل كشور تسويه حساب كند.

5‏- سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي‏/ شهرداري‌ها مكلفند ترتيبي اتخاذ نمايد كه معاينه فني ادواري خودروهاي جايگزين مطابق قوانين و مقررات انجام و گزارش مربوطه را به وزارتخانه‌هاي نفت، راه‌وشهرسازي و كشور اعلام نمايند.

6‏- آخرين سال پرداخت منابع ماده (12) در اين مصوبه، سال 1406 و ميزان تجمعي اين منابع طي سال‌هاي 1406‏-1397 و سقف تعهد دولت حداكثر ده ميليارد و ششصد و شصت و شش  ميليون (000‏/000‏/666‏/10) دلار و يا معادل ريالي آن به نرخ رسمي اعلامي توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران خواهد بود.

7‏- ناوگان جديد مي‌بايست داراي فناوري روز بوده و به تأييد وزارت نفت برسد.

8‏- شركت‌هاي تأمين‌كننده ناوگان، موظفند براساس قانون حمايت از مصرف‌كنندگان خودرو، نسبت به ارايه خدمات پس از فروش و تأمين قطعات اقدام نمايند.

9‏- انتقال بازپرداخت هر سال به سال بعد به دلايل عملياتي بلامانع است، مشروط به آنكه از سال 1406 فراتر نرود.

10‏- وزارت نفت و سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي‏/ و شهرداري‌ها موظفند گزارش عملكرد طرح را در مقاطع زماني سه ماهه به سازمان برنامه و بودجه كشور ارسال نمايند.

11‏- محاسبات ميزان صرفه‌جويي در اين مصوبه براساس قيمت نفت خام هر بشكه 60 دلار صورت گرفته است.

12‏- در اجراي اين مصوبه رعايت قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور مصوب 1‏/5‏/1391 مجلس شوراي اسلامي الزامي است.

13‏- هزينه‌هاي عمومي پايش و صحه‌گذاري (مديريت طرح و سامانه) به ميزان حداكثر نيم درصد سرمايه‌گذاري تأمين مي‌گردد و تأمين هزينه‌ اختصاصي پايش و صحه‌گذاري (ارتقاي فناوري و پژوهش، اندازه‌گيري و صحه‌گذاري صرفه‌جويي) هر طرح به عهده سرمايه‌گذار عامل صرفه‌جويي مي‌باشد كه در سرمايه‌گذاري محاسبه خواهد شد.

 14‏- بازپرداخت سرمايه‌گذاري انجام شده توسط دولت تضمين مي‌گردد.

15‏- تعداد و نوع ناوگان حمل و نقل عمومي، ميزان برآورد صرفه‌جويي و حداكثر يارانه قابل اختصاص مطابق جدول ذيل مصوبه مي‌باشد.

16- سرمايه‌گذار عامل صرفه‌جويي موظف است در قبال شماره‌گذاري هر دستگاه خودرو جديد حداقل يك دستگاه خودروي فرسوده را مطابق مواد (1) و (2) از رده خارج نمايند.

17‏- بازپرداخت سرمايه‌گذاري در طرح‌ كه به منظور اصلاح الگوي مصرف حامل‌هاي انرژي به اشخاص حقيقي و حقوقي صرفاً از محل صرفه‌جويي در مصرف سوخت پرداخت مي‌گردد، به ‌عنوان پرداخت بلاعوض دولت بابت جبران سرمايه‌گذاري و يا يارانه‌ صرفه‌جويي حامل‌هاي انرژي محسوب گرديده و لذا از شمول قانون ماليات بر ارزش افزوده خارج و مأخذ محاسبه ماليات و عوارض ماده (14) قانون ماليات بر ارزش افزوده نخواهد بود.

18‏- رعايت مفاد مصوبه شماره 87610 مورخ 24‏/7‏/1395 ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي درخصوص «نظامنامه پيوست فناوري و توسعه توانمندي‌هاي داخلي در قرارداد‌هاي بين‌المللي و طرح‌هاي مهم ملي» در اجراي اين مصوبه الزامي است.

19‏- بازپرداخت تعهدات سرمايه‌گذاري اين طرح از محل افزايش فروش (صادرات) فرآورده‌هاي نفتي صرفه‌جويي شده ناشي از اجراي طرح مذكور يا كاهش واردات فراورده هاي نفتي، در سقف پيش‌بيني شده در قوانين بودجه سنواتي و پس از ابلاغ سازمان برنامه و بودجه صورت مي‌گيرد و ايفاي تعهدات مذكور نبايستي منجر به كاهش منابع هدفمندي يارانه‌ها (موضوع قانون هدفمند كردن يارانه‌ها) مندرج در قوانين‌ بودجه‌هاي سنواتي شود.

20‏- اين مصوبه از تاريخ ابلاغ جايگزين مصوبات شماره 283861 مورخ 2‏/10‏/1394 طرح جايگزيني 65 هزار دستگاه كاميون و كشنده فرسوده بالاي ده تن با سن بالاتر از 35 سال و شماره 283903 مورخ 2‏/10‏/1394 طرح جايگزيني 17 هزار اتوبوس فرسوده ديزلي با اتوبوس‌هاي پايه گازسوز شوراي اقتصاد و اصلاحات بعدي آنها مي‌گردد.

21- كليه قراردادهاي منعقده در قالب مصوبات مذكور در ماده (20) به قوت خود باقي بوده و دستگاه اجرايي آنها (وزارت نفت) مجاز است قراردادهاي صادره در قالب مصوبات يادشده را ظرف مدت شش ماه از ابلاغ، با اين مصوبه تطبيق و اصلاح نمايد.

 

جدول برآورد تعداد، انواع خودروها، يارانه صرفه‌جويي هر خودرو و حداكثر صرفه جويي

قابل بازپرداخت از محل طرح

 

حداكثر سقف بازپرداخت از محل صرفه‌جويي

صرفه‌جويي

(هر دستگاه)

يارانه صرفه‌جويي

متوسط پيمايش سالانه

تعداد ناوگان

محصول

رديف

هفت سال

يك سال

صرفه جويي 7 سال

صرفه‌جويي سالانه

ميليون دلار

دلار

سنت هر كيلومتر

كيلومتر

1524

218

80220

11460

19.1

60000

19000

اتوبوس درون شهري پايه گازسوز

*

1

1411

202

156800

22400

11.2

200000

9000

اتوبوس ديزلي برون شهري

2

431

62

39200

5600

5.6

100000

11000

كاميون 10‏-18 تن

3

3071

439

40950

5850

4.5

130000

75000

كاميون 19‏-26 تن

4

3099

443

91140

13020

9.3

140000

34000

كشنده

5

124

18

20720

2960

3.7

80000

6000

كاميونت

6

1005

144

20720

2960

3.7

80000

48500

ميني بوس

7

10,666

1,524

‏-‏-

‏-‏-

202500

جمع

 

* در صورت جايگزيني اتوبوس ديزلي درون شهري (مختص غير كلان‌شهرها و تا تعداد 5000 دستگاه)، يارانه‌ صرفه‌جويي متناسب با نوع سوخت مطابق يارانه صرفه‌جويي رديف دوم و در سقف تعداد ناوگان، متوسط پيمايش سالانه و سرجمع رديف اول جدول قابل بازپرداخت خواهد بود.

دسترسي سريع
ارتباط با ما

نشاني : تهران، ميدان بهارستان، خيابان صفي عليشاه، سازمان برنامه و بودجه كشور
كد پستي : 1149943141
تلفنخانه مركزي : 33271
Email : dabir@mporg.ir

پيام رسان سروش : 
@pborg_ir
واحدهاي وابسته

تمامي حقوق اين سايت متعلق به سازمان برنامه و بودجه كشور بوده و استفاده از  مطالب آن با ذكر منبع بلامانع است.

Powered by Tetis PORTAL