J
I
K
A
B
22 مرداد 1398 11:27:8
ويژگي‌هاي سند اقتصاد مقاومتي استان كرمانشاه تشريح شد
حبيب الله وفايي رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان كرمانشاه گفت: طي سال¬هاي اخير رهبر فرزانه و دورانديش انقلاب اسلامي، با آگاهي كامل از تمركز دشمن بر مقوله اقتصادي در بياناتشان، برنامه¬ها و الگوهاي مناسب براي مقابله با فشارها و تهديدها را براي مردم و مسوولان تبيين نمودند و اقتصاد مقاومتي را به عنوان يكي از كليدواژه¬هاي تبيين نقشه راه حركت ملت در پيچ تاريخي و حساس كنوني برشمردند.
وي افزود: راهبردي كه متناسب با شرايط فعلي اقتصادي كشورمان است و پيش از اين، نه تنها در داخل، بلكه در هيچ جاي دنيا تجربه نشده است. علاوه بر اين، معظم¬له سال 1398 را سال رونق توليد ناميدند و همه را به تلاش براي رونق توليد در اين سال دعوت نمودند و رونق توليد را شاه‌كليد حل مشكلات اقتصادي و حلقه مفقوده اقتصادي ناميدند. 
به گزارش مركز اطلاع‌رساني، روابط‌عمومي و امور بين‌الملل سازمان برنامه و بودجه كشور، به گفته وفايي در اين راستا، سند اقتصاد مقاومتي و سند رونق توليد استان كرمانشاه در سال 1398 به همت كارشناسان سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان، بخش خصوصي، دانشگاه رازي و دستگاه¬هاي اجرايي تهيه و وظايف و تكاليف دستگاه¬هاي اجرايي براي تعامل بيشتر با بخش خصوصي احصا و ابلاغ شد.
مدل سند اقتصاد مقاومتي استان كرمانشاه 
به گفته وفايي مدل اقتصادي، سند اقتصاد مقاومتي استان كرمانشاه، الگويي درون¬زا مبتني بر انباشت مستمر دانش و سرمايه فيزيكي و سرمايه انساني است  و در اين راستا، 63 پروژه برجسته اقتصاد مقاومتي براي سال 1398 احصا و در راستاي نام¬گذاري سال رونق توليد براي عملياتي¬سازي پروژه¬ها، روان¬سازي و بهبود عملكرد اقتصاد كلان و توليد و اشتغال پايدار سند رونق توليد نيز تهيه شد. 
وفايي در ادامه اظهار داشت: فايل فصل اول كتاب¬هاي سند اقتصاد مقاومتي و سند رونق توليد استان كرمانشاه در سال  1398 كه نسخه به‌روز شده آن بر روي وبگاه اينترنتي اين سازمان به نشاني  www.mpo-ksh.ir ‏ قابل دريافت است و CD كل مجموعه، گزيده و توضيحاتي در مورد اين اسناد هم در دسترس همگان است. 
رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان كرمانشاه خاطر‌نشان ساخت: سند اقتصاد مقاومتي استان كرمانشاه در سال 1398، با هدف رشد درون¬زاي اقتصاد استان از طريق افزايش انباشت سرمايه و انباشت دانش به عنوان موتورهاي اصلي رشد اقتصادهاي پيشرو، پس از برگزاري بيش از 30 جلسه كارشناسي در محل سازمان مديريت و برنامه¬ريزي استان با مديران دستگاه¬هاي اجرايي استان و دو جلسه با حضور معاونان استاندار، تهيه و در چهارمين جلسه ستاد اقتصاد مقاومتي استان در مورخ 09‏/03‏/1398 با حضور استاندار تصويب شد. 
آسيب‌شناسي اقتصادي استان كرمانشاه
به گفته وي، بررسي روند گذشته وضعيت كلي استان، مصوبات جلسات مختلف و عملكرد بودجه استاني، بيانگر سه واقعيت تاريخي ناخشنود در استان است و آن اين كه، استان كرمانشاه نرخ¬هاي بالاي بيكاري، جذب سرمايه¬گذار و درآمد سرانه پاييني را به صورت پايدار تجربه كرده است و بخش زيادي از مصوبات جلسات و كميته¬هاي استاني بر رفع قوانين غيرضرور، مزاحم و برداشت¬هاي سليقه¬اي از قوانين تأكيد داشته¬اند و نيز بخش بالايي از اعتبارات استاني به پروژه¬هاي مستمر و غيراشتغال‌زا تخصيص يافته¬اند.
وي افزود: از اين رو، در سال 1398 رفع اين مشكلات در دستور كار ستاد اقتصاد مقاومتي استان قرار گرفت و در مجموع، 129 پروژه توسط 30 دستگاه اجرايي پيشنهاد شدند كه در مجموع، 63 پروژه برجسته استخراج شد.اجراي طرح‌هاي پيشران، افزايش تاب¬آوري اقتصاد در مقابله با شوك¬هاي برون¬زا، افزايش سرمايه¬گذاري مولد، ارتقاي سطح دانش‌بنيان و ارتقاي سطح مهارت نيروي كار، محورهاي اصلي انتخاب پروژه¬هاي ستاد استان را شكل دادند. 
به گفته وفايي، سند اقتصاد مقاومتي استان، در 239 صفحه و مشتمل بر پنج فصل اصلي براي معرفي پروژه¬هاي مصوب، بررسي¬هاي كمي و شرح تكاليف دستگاه¬هاي اجرايي استاني در سال 1398 تهيه و تدوين شد. به ترتيب، كليات، مدل اقتصادي و نتايج بررسي كمي پروژه‌ها روكش كلي پروژه¬هاي ستاد اقتصاد مقاومتي به تفكيك دستگاه¬هاي اجرايي، اطلاعات برنامه¬ها، اهداف و محورهاي سياستي پروژه¬ها و تصاوير ابلاغيه¬هاي شرح تكاليف دستگاه¬هاي اجرايي پنج فصل اصلي اين سند را شكل داده¬اند. 
وي افزود: اهداف كلي، اهداف كمي عملكرد عمليات پروژه و اطلاعات ميزان اشتغال‌زايي، سرمايه¬گذاري، توليد، شرح اثرات بر تحريم و شرح اقدامات جهت افزايش مشاركت بخش خصوصي و تعاوني¬ها به تفكيك 63 پروژه برجسته مصوب استان در سند ارايه شده است. 
وفايي در بخشي ديگر از سخنان خود گفت : سوق¬دهي اعتبارات بانكي و دولتي به سمت بخش¬هاي توليدي نظير صنعتي و كشاورزي در اين سند مشهود است. به¬طوري‌كه، اشتغال‌زايي براي 31000 نفر و افزايش توليد به ميزان 21405 ميليارد ريال در سال 1398 پيش¬بيني شده است.
 وي گفت: سازمان مديريت و برنامه¬ريزي استان با همكاري استانداري، شرح تكاليف تمام دستگاه¬هاي مجري را استخراج و اسناد جداگانه با امضاي استاندار، رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان به عنوان ناظر عالي اجراي سند و مجري هر پروژه  يعني بالاترين مقام دستگاه اجرايي تهيه و به دستور استاندار به دستگاه¬هاي اجرايي ابلاغ و مقرر شد، تمام دستگاه‌هاي اجرايي نسبت به اجراي تعهدات ايجاد شده تا پايان سال اقدام نمايند و اين اقدامات يكي از معيارهاي ارزيابي عملكرد سالانه مديران دستگاه¬هاي اجرايي استان قرار گيرد. 
مهم‌ترين ويژگي‌هاي سند اقتصاد مقاومتي استان كرمانشاه
وي در مورد مهم¬ترين و برجسته¬ترين ويژگي سند اقتصاد مقاومتي سال 1398و تصويب اجراي سه سند مهم براي رفع مشكلات تاريخي استان اظهار داشت: تهيه و اجراي سند اشتغال استان توسط اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي با مشاركت و نظارت سازمان براي افزايش جمعيت شاغل و سامان‌دهي تسهيلات بانكي ، تهيه و اجراي سند رونق توليد، با مشاركت بخش خصوصي  شامل اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي براي احصاي قوانين مزاحم، پيشنهاد راهكارهاي قانوني براي افزايش مشاركت بخش خصوصي و تعاوني و رونق توليد و تدوين و ابلاغ مواد قانوني سند توسط سازمان به دستگاه‌هاي اجرايي و تهيه سند بودجه كارا توسط سازمان، براي هزينه¬كرد كاراي بودجه استاني در سال 1398 از اين موارد است و اميد مي‌رود مجموعه سند اقتصاد مقاومتي استان، به عنوان يك الگوي درون¬زاي رشد اقتصادي بتواند موجبات برقراري عدالت اجتماعي، افزايش توان رقابت¬پذيري منطقه¬اي و رشد اقتصادي پايدار را فراهم سازد.

سند رونق توليد استان كرمانشاه 
وفايي در ادامه سخنان خود گفت : همان‌طور كه اشاره شد، تهيه و اجراي سند رونق توليد استان در سال 1398 در ستاد اقتصاد مقاومتي تصويب شده است و اين اقدام پس از آن‌كه، مقام معظم رهبري، سال 1398 را سال رونق توليد ناميدند و همه را به تلاش براي رونق توليد در اين سال دعوت نمودند، انجام پذيرفت.
وي افزود: در فاصله كمتر از يك ماه، اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي استان كرمانشاه، سندي علمي‏ و اجرايي را با عنوان سند رونق توليد تهيه نمود. اين سند در مسير رونق توليد و كاهش مشكلات واحدهاي توليدي و اقتصادي استان كرمانشاه از طريق تصميم¬هاي صحيح مبتني بر الزام آسان¬سازي، ارزان¬سازي، سريع¬سازي و ايمن¬سازي، با همكاري بخش خصوصي، بخش دولتي و با حضور همه افراد، نهادها و دستگاه¬هاي اداري ذي¬مدخل در امر توليد استان تهيه و تنظيم شد. 
به گفته وفايي، در متن سند اجرايي رونق توليد استان در سال 1398 در قالب 58 ماده، قواعد معيني به تفكيك موضوعات تأمين نيروي انساني ماهر و متخصص، تأمين مالي و اعتباري، ماليات و مجوزهاي اداري، لجستيك داخلي و خارجي و شبكه تأمين، بازاريابي و فروش، زنجيره ارزش خارجي بنگاه و مسائل ملي پيشنهاد شده است. اين قواعد معين، تمام سطوح يعني بنگاه، صنعت، منطقه، ملي و بين¬الملل را شامل مي¬شود.
وي تصريح كرد: اين سند در راستاي مأموريت¬هاي معمول سازمان¬ها و تشكل¬ها تنظيم شده و بر نقش تسهيل‌گري ذي¬نفعان اين حوزه در آن تأكيد شده است. مسئوليت¬پذيري بالا و مشاركت جدي همه افراد، دستگاه¬هاي اداري، نهادها و تشكل¬هاي ذي¬نفع، كليد موفقيت اين سند به شمار مي¬رفت. به همين دليل، مفاد سند مذكور در شوراي برنامه¬ريزي و توسعه استان در مورخ 11‏/03‏/1398 بررسي و تصويب شد.
وي در مورد ديگر بخش‌هاي اين سند گفت: سند رونق توليد استان، مشتمل بر متن اصلي سند، نامه ابلاغيه و شرح ابلاغيه تكاليف دستگاه¬هاي اجرايي در 160 صفحه توسط كارشناسان سازمان تهيه شده و در اختيار تمام ذي¬نفعان قرار گرفته است. اميد است كه استان كرمانشاه در سال 1398 و پس از آن بتواند در راستاي اجراي سند مذكور، قدم¬هاي مؤثري بردارد و در انتهاي سال، كمي از بارهاي اضافي بر دوش فعالان اين حوزه كه از طريق نداشتن دسترسي به بازارهاي فروش مناسب، نيروهاي تخصصي و مهارت¬هاي لازم، بوروكراسي¬هاي زايد، عدم دسترسي مناسب به منابع مالي مطمئن و مستمر و نداشتن ارتباطات مناسب تجاري شكل گرفته¬اند، برداشته شود. 


دسترسي سريع
ارتباط با ما

نشاني : تهران، ميدان بهارستان، خيابان صفي عليشاه، سازمان برنامه و بودجه كشور
كد پستي : 1149943141
تلفنخانه مركزي : 33271
Email : dabir@mporg.ir

پيام رسان سروش : 
@pborg_ir
واحدهاي وابسته

تمامي حقوق اين سايت متعلق به سازمان برنامه و بودجه كشور بوده و استفاده از  مطالب آن با ذكر منبع بلامانع است.

Powered by Tetis PORTAL