J
I
K
A
B
18 بهمن 1396 15:19:29
تشريح عملكرد آموزش و پرورش عمومي

به گزارش مركز اطلاع‌رساني، روابط‌عمومي و امور بين‌الملل، تشريح عملكرد آموزش و پرورش عمومي از سلسله گزارش‌هاي عملكرد دولت به منظور آگاهي و اطلاع‌رساني براي افكار عمومي در رسانه‌ها، به شرح زير منتشر شد.

 

الف) تبيين وضعيت موجود بخش/فرابخش در ابتداي شروع به كار دولت دوازدهم بر پايه شاخص­ها و نماگرهاي آماري

الف-1) آمار دانش آموزان به تفكيك جنسيت، شهري و روستايي، دولتي و غير دولتي و به تفكيك دوره تحصيلي

در سال جاري، حدود 12.949 هزار نفر دانش آموز در دوره‌هاي تحصيلي مختلف و در حدود 107 هزار آموزشگاه با 565 هزار باب كلاس درس در سراسر كشور، مشغول به تحصيل مي‌باشند. از اين تعداد دانش‌آموز، حدود 7.648 هزار نفر (59 درصد) به دوره ابتدايي، تعداد 3.112 هزار نفر (24 درصد) به دوره متوسطه اول و تعداد 2.188 هزار نفر (17 درصد) به دوره متوسطه دوّم اختصاص دارد.

از تعدادكل دانش‌آموزان، 6.292 هزار نفر (48.5 درصد) دانش‌آموز دختر و 6.657 هزار نفر (51.5 درصد) دانش‌آموز پسر هستند. همچنين حدود 9.873 هزار نفر (76 درصد) از آنان دانش‌آموز شهري و 3.076 هزار نفر (24درصد) دانش‌آموز روستايي مي‌باشند.

قابل ذكر است تعداد 1.483 هزار نفر (11.5 درصد) از كل را دانش‌آموزان غيردولتي تشكيل مي‌دهند كه در بيش از 14 هزار مدرسه غيردولتي مشغول به تحصيل هستند و بر اساس آمار تعداد نوآموزان دوره يكساله آمادگي 890 هزار نفر مي‌باشد.

الف-2) آمار نيروي انساني به تفكيك جنسيت، شهري و روستايي، وضعيت استخدام و به تفكيك دوره تحصيلي

تعداد كاركنان رسمي و پيماني اين وزارت بالغ بر 906.225 نفر (بدون احتساب 40.318 نفر دانشجويان متعهد خدمت) است كه تعداد 554.971 نفر (61 درصد) از آنان، كاركنان آموزشي شامل معلم، معلم ورزش و مدير معلم بوده و 351.254 نفر (39 درصد) را ساير كاركنان تشكيل مي‌دهند.

 تعداد 358.125 نفر (39.5 درصد) از كاركنان در دوره ابتدايي، تعداد 200.581 نفر (22 درصد) در دوره متوسطه اوّل و تعداد 217.481نفر (24 درصد) در دوره متوسطه دوم شتغال داشته و 40.342 نفر (4.5 درصد) در بخش اداري و 67.164 نفر (7.4 درصد) در بخش خدمات شاغل هستند.

قابل ذكر است تعداد 649.821 (71.7 درصد) از كاركنان در شهر و تعداد 256.404 نفر (28.3 درصد) در روستا مشغول به كار هستند. همچنين تعداد 488.555 نفر (54 درصد) از كاركنان زن و تعداد 417.670 نفر (46درصد) مرد مي‌باشند.

 

ب)چشم‌انداز و اهم اقدامات شاخص انجام شده و نتايج و دستاوردها

با استناد به ماده (75) سياست­هاي ابلاغي مقام معظم رهبري، بند (ت) ماده (2) قانون برنامه ششم توسعه و سند تحول بنيادين آموزش و پرورش از طريق تدوين و اجراي پنج زير نظام اين سند شامل برنامه درسي، تربيت معلم و تأمين منابع انساني، راهبري و مديريت، تأمين و تخصيص منابع مالي، تأمين فضا، تجهيزات و فناوري و پژوهش و ارزشيابي و اجراي برنامه هاي مرتبط با آنها، اصلي‌ترين مأموريت اين بخش است.

اهداف و سياست‌هاي برنامه دولت دوازدهم براي بخش آموزش و پرورش عمومي، اهداف و سياست هاي منطبق و مرتبط با اهداف كلان و راهبردهاي پيش بيني شده در سند تفصيلي قانون برنامه ششم  توسعه مي‌باشد كه اهم آن به شرح زير است:

 • تقويت و توسعه دوره پيش دبستاني به ويژه در مناطق محروم، روستايي و دو زبانه
 • فراهم آوردن تسهيلات و امتيازات مناسب براي جذب و نگهداشت نيروي كارآمد در دوره ابتدايي و تقويت نگاه تخصصي و زير بنايي به اين دوره تحصيلي
 • اولويت بخشي به آموزش ابتدايي در تأمين و تخصيص منابع و امكانات
 • توجه و ارتقاي پوشش تحصيلي دوره‌هاي متوسطه اول و دوم از طريق كاربرد شيوه‌ها و روش‌هاي متنوع آموزشي (از جمله آموزش از دور و رسانه‌اي)
 • بستر‌سازي لازم براي ايجاد توازن در شاخه‌ها و رشته‌هاي تحصيلي متناسب با استعداد و علايق دانش‌آموزان و نياز بازار كار
 • توسعه پژوهش‌سراهاي دانش‌آموزي
 • توسعه كاربرد فناوري‌هاي نوين در هوشمند‌سازي مدارس
 • افزايش تعداد مناطق برخوردار از مراكز اختلالات يادگيري براي مقابله با پديده دير‌آموزي در دانش‌آموزان
 • افزايش پوشش سواد‌آموزي با تقويت و گسترش مراكز يادگيري محلي
 • اجراي طرح رتبه‌بندي حرفه‌اي معلمان براي مشمولان طرح طبقه‌بندي معلمان شامل آموزگاران، دبيران، هنر آموزان، مربيان امور تربيتي، مشاوران، مراقبان سلامت، مديران و معاونان مدارس و مجتمع هاي آموزشي و تربيتي
 • تقويت گروه‌هاي آموزشي به منظور هم‌انديشي معلمان نخبه در راستاي ارتقاي كيفيت آموزشي
 • زمينه‌سازي براي اجراي ماده (28) اساسنامه دانشگاه فرهنگيان با پذيرش دانشجو از ميان فارغ التحصيلان دانشگاه‌هاي كشور و گذراندن دوره يكساله حرفه معلمي جهت تأمين نياز نيروي انساني وزارت
 • افزايش تعداد پژوهش‌سراهاي دانش‌آموزي و حمايت از حضور معلمان پژوهنده در اين پژو هش‌سراها
 • توزيع كتب درسي نيم بها در مناطق محروم كشور
 • توجه ويژه به ارتقاي وضعيت آموزش و توسعه فضاهاي آموزشي در استان سيستان و بلوچستان
 • تداوم اجراي طرح هاي برون‌سپاري و خريد خدمت آموزشي
 • توسعه خدمات آموزشي در سكونت‌گاه‌هاي غير‌رسمي و حاشيه شهرها

نتايج و دستاوردهاي حاصل از اقدامات فوق، به شرح زير مي باشد:

 • افزايش چشمگير نرخ پوشش نوآموزان دوره يكساله آمادگي به ميزان 67.1 درصد با رشدي بيش از 10 درصد نسبت به سال گذشته
 • افزايش پوشش تحصيلي و جذب افراد بازمانده از تحصيل و طرح توانمندسازي دختران مناطق روستايي، افزايش نرخ پوشش بويژه در مقطع متوسطه دوم معادل 81.8 درصد با رشدي بيش از 4 درصد نسبت به سال گذشته
 • توسعه مدارس هوشمند و توسعه محتواي الكترونيكي و آموزش از راه دور و تجهيز تعداد 4 هزار مدرسه دوره ابتدايي به دستگاه رايانه
 • تخريب و بازسازي مدارس خطر آفرين و مقاوم سازي مدارس بدون استحكام، افزايش نرخ مدارس ايمن به كل مدارس معادل 50.7 درصد با رشد 0.2  درصدي  نسبت به سال ما قبل آن
 • اجراي برنامه توسعه نظام مراقبت از سلامت جسماني و مراقبت­هاي تغذيه‌اي دانش‌آموزان و اختصاص اعتبار براي ارتقاي بهداشت مدارس و آموزش دانش‌آموزان با اصول سلامت و بهداشت
 • برگزاري المپياد جهاني رايانه سال 2017 در تهران با حضور 85 تيم سرآمد دانش آموزي از سراسر جهان
 • منظور نمودن اعتبار براي ارتقاي كيفيت فعاليت گروه­هاي آموزشي معلمان و حمايت از پژوهش‌سراهاي دانش آموزي
 • اختصاص اعتبار براي تأمين و به روز كردن تجهيزات آزمايشگاهي مدارس متوسطه
 • تقويت اعتبارات مربوط به فعاليت توانبخشي دانش‌آموزان گروه اختلالات يادگيري و راه‌اندازي 50 مركز اختلال يادگيري جديد در مناطق آموزشي كشور براي مقابله با پديده دير‌آموزي در دانش‌آموزان
 • تقويت اعتبارات در زمينه بهبود آموزش و توانبخشي دانش‌آموزان داراي اختلالات رشدي فراگير (مبتلا به اوتيسم)
 • توجه ويژه به آموزش حرفه‌اي دانش‌آموزان با نيازهاي ويژه با اختصاص اعتبار مربوط
 • تدوين و اجراي نظام صلاحيت حرفه‌اي معلمان در استمرار اجراي نظام رتبه‌بندي و در راستاي ارتقاي منزلت اجتماعي و جايگاه حرفه‌اي سرمايه انساني آموزش و پرورش

 

ج) اهم برنامه‌هاي آينده بخش/ فرابخش در چارچوب برنامه و اولويت‌هاي ابلاغي رئيس جمهوري

برنامه­هاي آتي وزارت آموزش و پرورش در جهت نيل به اهداف كلان شامل تأمين و بسط عدالت در برخورداري از فرصت‌هاي تعليم و تربيت، ارتقاي كيفيت تعليم و تربيت، بازنگري و بازمهندسي ساختارها، رويه‌ها و روش‌ها، ارتقاي منزلت اجتماعي و جايگاه حرفه‌اي سرمايه انساني آموزش و پرورش با تأكيد بر نقش الگويي و جايگاه معلم و همچنين اولويت‌هاي ابلاغي رئيس جمهوري، به منظور بهبود و ارتقاي شاخص‌هاي كمي و كيفي آموزش و پرورش در قالب دو محورهاي زير مي‌باشد:

ج-1) اقدامات در راستاي توسعه عدالت آموزشي و برابر كردن فرصت ها در استانهاي محروم

 • تسري فعاليت‌هاي ارتقاي شاخص­هاي آموزشي و پرورشي به كليه استان‌هاي محروم
 • تقويت و توسعه آموزش پيش از دبستان به ويژه در مناطق محروم، روستايي و دو زبانه
 • توجه بيشتر به مهارت‌آموزي دانش‌آموزان و توانمند سازي آنان براي ورود به بازار كار در آينده
 • توجه به ارتقاي توانمندي هاي اجتماعي و فرهنگي دانش‌آموزان با توجه به آسيب­هاي اجتماعي موجود
 • استمرار سياست اجرايي و خريد خدمات آموزشي از بخش غير دولتي و تقويت اعتبار بسته‌هاي حمايتي براي توسعه آموزش در مناطق محروم
 • تقويت اعتبارات مربوط به آموزش ابتدايي در سكونتگاه­هاي غير‌رسمي و حاشيه شهرها
 • استمرار برنامه‌هاي حمايتي از قبيل تأمين كتب درسي رايگان، تأمين هزينه اياب و ذهاب، ارتقاي خدمات خوابگاهي مدارس شبانه‌روزي به ويژه در مناطق محروم
 • تقويت اعتبار مربوط به خدمات بهداشتي – درماني به دانش آموزان استثنايي
 • حمايت از بهبود شاخص‌هاي جسماني و تغذيه‌اي دانش آموزان استثنايي 5 استان محروم كشور

ج-2) اقدامات مرتبط با ارتقاي كيفيت فعاليت‌هاي آموزشي و پرورشي

 • تقويت سرانه مدارس دولتي و اولويت‌بخشي به آموزش ابتدايي در تأمين و تخصيص منابع و امكانات
 • توجه ويژه به توسعه فضاهاي آموزشي به ويژه در مناطق محروم و روستايي
 • بهبود و ارتقاي فعاليت‌هاي پرورشي و امور تربيتي دانش‌آموزان
 • بهبود برنامه‌هاي آموزشي در پاسخ دهي به تنوع دانش‌آموزان اعم از تنوع زباني، جنسيتي و مكاني و افزايش  پرورش و تقويت توان خلاقيت، تفكر انتقادي و مهارت هاي نرم و كارآفريني دانش‌آموزان
 • حركت به سمت جايگزين سازي تدريجي ارائه مستقيم خدمات آموزشي توسط دولت با خريد خدمت
دسترسي سريع
ارتباط با ما

نشاني : تهران، ميدان بهارستان، خيابان صفي عليشاه، سازمان برنامه و بودجه كشور
كد پستي : 1149943141
تلفنخانه مركزي : 33271
Email : dabir@mporg.ir

پيام رسان سروش : 
@pborg_ir
واحدهاي وابسته

تمامي حقوق اين سايت متعلق به سازمان برنامه و بودجه كشور بوده و استفاده از  مطالب آن با ذكر منبع بلامانع است.

Powered by Tetis PORTAL