ميز خدمت الكترونيكي
 • ۱۹۰۹۱۷۲۲۱۰۰   ارائه نقشه و اطلاعات مكاني در مقياس ها و لايه هاي مختلف    
 •  شرح خدمت
   مستندات مورد نياز
  • شرح خدمات بهنگام رساني نقشه هاي آماري- تاييد صلاحيت شركت مهندسين مشاور نقشه برداري- نقشه هاي پايه و موجود- مشاوره هاي ابلاغ شده با صاحب نظران
   قوانين و مقررات
  • آيين نامه شرح خدمات بهنگام رساني نقشه هاي آماري مركز آمار ايران- ابلاغ بودجه جهت تهيه و توليد نقشه هاي آماري از سازمان برنامه و بودجه استان
   مدت زمان انجام خدمت
  • يكسال شمسي
   هزينه هاي مورد نياز براي دريافت خدمت
  • ندارد
   مسئول اصلي ارائه خدمت
  • فاطمه جمعه ديزاوندي 31500830-058
   مراحل گردش كار
  • 1-دريافت آيين نامه اجرائي بهنگام رساني نقشه هاي آماري
  • 2- بررسي شرح خدمات تهيه و بهنگام رساني نقشه آماري
  • 3- انعقاد قرارداد با شركت مجري داراي صلاحيت نقشه برداري
  • 4-انجام مراحل نقشه برداري توسط شركت مشاور انتخاب شده
  • 5- دريافت فايل و تاييديه نهايي نقشه هاي انجام شده.
  • 6- ارسال فايل هاي نهايي به مركز آمار ايران
  • 7- ارائه خدمات به دستگاههاي اجرائي و ارباب رجوعان  تعداد بازدید از سایت 776599 تعداد بازدید از صفحه 395 تعداد بازدید امروز صفحه 1

  Powered by Tetis PORTAL