ميز خدمت الكترونيكي
 • توزيع اعتبار، مبادله موافقتنامه و تخصيص اعتبارات هزينه اي      
 •   نوع خدمت
  • خدمت به ديگردستگاه هاي دولتي (G۲G)
   شرح خدمت
  • توزيع اعتبارات هزينه اي وهمچنين مبادله موافقتنامه ها و وتخصيص اعتبارات دستگاههاي اجرايي تابع نظام بودجه استاني كه از اعتبارات هزينه اي استان استفاده مي نمايند(اعتبارات هزينه اي پس از ابلاغ و تصويب در شوراي برنامه ريزي و توسعه استان به تفكيك دستگاه اجرايي به آنها ابلاغ و موافقتنامه ها مبادله مي شوند، پس از دريافت سهم تخصيص استان از سازمان برنامه و بودجه كشور تخصيص اعتبارات هزينه اي به دستگاهها ابلاغ مي گردد).
   مدارك مورد نياز
  • ۱-ابلاغ اعتبارات و تخصيص اعتبارات هزينه اي ۲-دستورالعمل هاي توزيع ومبادله موافقتنامه ۳-پيش نويس موافقتنامه و تخصيص اعتبارات هزينه اي ۴-دريافت گزارش درآمدهاي وصولي سه مامه استان
   متوسط مدت زمان ارائه خدمت
  • پنج الي شش هفته
   ساعات ارائه خدمت
  • آنلاين از طريق سامانه
    تعداد بار مراجعه حضوري
  • بنابر نياز به اصلاحيه موافقتنامه با كارشناس مربوطه هماهنگ و مراجعه مي گردد.
    هزينه هاي ارايه خدمت (ريال) به خدمت گيرندگان
  • رايگان
   قوانين و مقررات
  • قانون بودجه، قانون برنامه ششم، قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) ، دستور العمل و بخشنامه هاي مربوط به ضوابط اجرايي بودجه و خط مشي هاي تعيين شده از سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
    استعلام (فرآيندهاي مشترك بين دستگاهي)
  • نياز به استعلام خاصي ندارد.
   پاسخ به سوالات متداول
  • ۱-زمان مبادله موافقتنامه اعتبارات هزينه ايي چه زماني است؟ بعد از ابلاغ بودجه توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ۲- در مبادله موافقتنامه اعتبارات هزينه ايي چه مواردي بايد رعايت گردد؟رعايت كليه قوانين و مقررات دستور العملها،ضوابط اجرايي بودجه و قانون بودجه الزامي است. ۳-نظارت بر عملكرد اعتبارات هزينه ايي دستگاههاي اجرايي به چه صورت است؟ اين سامانه اطلاعات نظارت بر عملكرد اعتبارات هزينه اي و منابع دستگاه هاي اجرايي را مديريت كرده و چگونگي اختصاص منابع مالي و نظارت بر عملكرد مالي آنها را از زوايا و ابعاد گوناگون تحت نظر قرارمي دهد.
    نحوه دسترسي به خدمت : اينترنتي
  • درخواست خدمت : سامانه اجرا و نظارت اعتبارات هزينه اي استاني (سبا) ارائه خدمت :سامانه اجرا و نظارت اعتبارات هزينه اي استاني (سبا)
   مسئول اصلي ارائه خدمت
  • محسن آقايي 31500720-058
    نمودار مراحل دريافت خدمت (از ديد متقاضي خدمت)
  • دانلود نمودار مراحل دريافت خدمت
   مراحل گردش كار
  • ابلاغ موافقتنامه هزينه اي / سرمايه اي به دستگاه اجرايي
  • ابلاغ تخصيص هزينه اي / سرمايه اي دستگاه به خزانه و دستگاه اجرايي
  • ارائه پيش نويس تخصيص توسط دستگاه اجرايي
  • ورود تخصيص هزينه اي / سرمايه اي
  • ورود پرداختي و عملكرد اعتبارات هزينه اي / سرمايه اي


  تعداد بازدید از سایت 777680 تعداد بازدید از صفحه 485 تعداد بازدید امروز صفحه 1

  Powered by Tetis PORTAL