ميز خدمت الكترونيكي
 • ۱۰۰۱۱۷۱۶۱۰۰ پايش و ارزيابي يكپارچه پيشبرد برنامه اقتصاد مقاومتي 
 • شرح خدمت
  • تدوين اسناد برنامه هاي توسعه استان بر اساس اسناد بالادستي توسعه و آمايش.
   مستندات مورد نياز
  • مطالعات و اسناد بالادستي بخشي آمايش و توسعه استان ، شاخصهاي توسعه اي استان و كشور، سالنامه آماري استان و كشور
   قوانين و مقررات
  • قانون برنامه هاي توسعه استاني و كشور، سند چشم انداز كشور و استان
   پاسخ به سوالات متداول
   مدت زمان انجام خدمت
  • ۳ ماه
   هزينه هاي مورد نياز براي دريافت خدمت
  • ندارد
   مسئول اصلي ارائه خدمت
  • احمد حسين زاده 31500480-058
   مراحل گردش كار
  • ۱- جمع آوري اطلاعات (اهداف، حجم عمليات و سرمايه گذاري) و شاخصهاي توسعه اي استان از دستگاههاي اجرايي بر اساس بخشهاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي
  • ۲-تدوين نهايي گزارش بر اساس آمار و اطلاعات جمع آوري شده
  • ۳- تاييد نهايي گزارش و ارسال به ستاد جهت تصويب

   

   

   


  تعداد بازدید از سایت 776624 تعداد بازدید از صفحه 467 تعداد بازدید امروز صفحه 1

  Powered by Tetis PORTAL