دوشنبه 20 آذر 1396 05:48:29

19 ارديبهشت 1396 9:6:49
دكترنوبخت: طرح كارانه بخشي از مصوبه شوراي عالي اشتغال است

معاون‌رئيس‌جمهور و رئيس‌سازمان برنامه و بودجه كشور طرح كارانه يكي از نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري را بخشي از طرح دولت عنوان كرد كه در بهمن ماه 1395 در شوراي عالي اشتغال تصويب شد كه براساس آن افراد بايد در واحد توليدي مشغول به كار شوند و كارورزي كنند و مهارتي را بياموزند.

به گزارش روابط‌عمومي سازمان برنامه و بودجه، دكترمحمد باقر نوبخت در حاشيه نشست ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي در جمع خبرنگاران اين مطلب را در پاسخ به اين سوال كه آيا طرح كارانه كه از سوي يكي از نامزدها مطرح شده همان طرح دولت بوده است؟ بيان كرد.

وي با بيان اين كه طرح اين نامزد انتخابات داراي اشكالاتي است. تصريح كرد: بر اساس مصوبه دولت كساني مي‌توانند از اين كارانه استفاده كنند كه ثبت نام كرده و در واحدهاي توليدي مشغول به كارورزي شوند كه بخشي از اين كارانه را دولت مي پردازد.

دكتر‌نوبخت خاطرنشان كرد: اما اين كه بگوييم هر كه بيكار است به او كارانه پرداخت مي‌كنيم آن وقت همه كساني كه در حال حاضر جوياي كار هم نيستند، آنها در صف قرار مي گيرند و حجم قابل توجهي پول بايد پرداخت شود.

وي ادامه داد: در حالي كه طبق مصوبه شوراي عالي اشتغال اين افراد بايد ابتدا در يك واحد توليدي ثبت نام و كارورزي كنند و مهارتي را بياموزند تا كارانه به آنها پرداخت شود.

رئيس سازمان برنامه و بودجه به طرح اين نامزد انتخابات رياست جمهوري اشاره كرد و افزود: در آن موقع بايد همه كساني كه در سن كار قرار دارند مدعي دريافت اين رقم شوند كه پرداخت آن نيازمند اعداد نجومي است و مشكلات فراواني براي كشور ايجاد مي كند.

دكترنوبخت در پاسخ به اين سوال كه حداقل مبلغ پرداختي كارانه به اين افراد چقدر خواهد بود، گفت: به ازاي تعداد افرادي كه مشغول به كار مي شوند ٣٠ يا ٤٠ درصد حداقل حقوق ماهانه به آنها تحت عنوان حق كارورزي پرداخت مي شود.

وي همچنين در پاسخ به اين سوال كه آيا سايت ثبت نام كارانه كه توسط يكي از نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري راه‌اندازي شده بود با شكايت دولت فيلتر شد؟، گفت: دولت در اين زمينه شاكي نبود ، كساني كه انتخابات را برگزار و نظارت مي‌كنند ، شاكي بودند.

معاون‌رئيس‌جمهور افزود: آنها از اين كه افرادي را بدينوسيله تشويق مي كنند كه بيايند و ثبت نام كنند تا پولي به آنها بدهند اين موضوع را با قوانين انتخابات به خصوص ايجاد شبهه در جلب راي مغاير دانستند.

تلاش دولت براي سرمايه گذاري و ايجاد 950 هزار شغل  در سال 1396

دكترنوبخت همچنين به تشريح جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي پرداخت و يادآور شد: در اين جلسه تاكيد و تصويب شد كه ضمن تلاش براي اجراي قانون برنامه ششم توسعه و تك رقمي شدن نرخ بيكاري ٩٥٠ هزار فرصت شغلي مورد نياز را در سال تامين كنيم.

وي ادامه داد: قرار شد به جز انجام سرمايه گذاري دو طرح ويژه در چهارچوب مصوبه شوراي عالي اشتغال در بهمن ٩٥ اجرا كنيم بدين ترتيب كه نيروهاي جوياي كار به ويژه فارغ التحصيلان دانشگاه ها بتوانند در واحدهاي توليدي به صورت كارورزي مشغول شوند.

دكتر نوبخت ادامه داد:اقدام ديگر اين است كه دولت به بخشي از فارغ التحصيلان كه در واحدهاي توليدي مشغول به كار مي شوند نيز سهم بيمه كارفرمايان پرداخت كند.

وي يادآور شد: بر اساس تحليلي كه دراين  جلسه صورت گرفت، در سال‌هاي اجراي برنامه به طور متوسط ٧٦٥ هزار نيروي جديد كار وارد بازار مي شوند كه بايد براي آنها شغل ايجاد شود.

معاون‌رئيس‌جمهور همچنين گفت: در گذشته در حدود ٥٠٠ هزار فرصت شغلي ايجاد مي شد كه براي جبران فاصله ٥٠٠ تا ٧٦٥ هزار فرصت شغلي كه بايد به اين نيازمندي پاسخ دهيم واشتغالزايي كنيم، در حد ٩٥٠ هزار فرصت شغلي فراهم كنيم البته تحقق اين مهم در برنامه ششم توسعه پيش بيني شده است كه سالانه ٧٧٠ هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري شود تا ٩٥٠ هزار شغل ايجاد و رشد ٨ درصدي نيز داشته باشيم.

دكترنوبخت افزود: براي تامين ٧٧٠ هزار ميليارد تومان سرمايه طبق جدول ٣ ماده٣ قانون برنامه ششم و همچنين ماده ٦ قانون برنامه، بايد حداقل ٦٥ ميليارد دلار ارزي و معادل آن ١٩٥ هزار ميليارد تومان در سال به صورت ريالي از منابع خارجي استفاده كنيم.

رئيس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: همه تلاش دولت بر اين است كه از سال 1396كه سال نخست برنامه ششم است بتواند منابع لازم براي سرمايه گذاري در جهت ايجاد اين متوسط ٩٥٠ هزار فرصت شغلي را فراهم كند.


Powered by Tetis PORTAL