دوشنبه 20 آذر 1396 05:46:18

25 دي 1395 16:23:20
جوابيه سازمان برنامه و بودجه به مطلب «رتبه‌بندي معلمان در بودجه 96 اعتبار ندارد» در روزنامه همشهري

روز شنبه، مورخ 25/10/95، شاهد انتشار مطلبي در صفحه اول روزنامه همشهري با عنوان «رتبه‌بندي معلمان در بودجه 96 اعتبار ندارد» بوديم، كه متأسفانه بنظر مي‌رسد بدون توجه به ماهيت موضوع و نيز آمار و ارقام مربوط به بودجه كل سال 1396 كشور، منتشر شده است.

بدون ترديد، بيان چنين مطالبي در شرايط كنوني كه لايحه بودجه كل كشور در مجلس شوراي اسلامي در حال بررسي است و دولت تدبير و اميد تمامي همت خود را جهت تأمين رفاه تمامي اقشار جامعه، از جمله قشر زحمت‌كش و فهميده معلمان و ديگر كارمندان آموزش و پرورش كشور به كار گرفته است، تنها باهدف ناديده گرفتن زحمات و تلاش دست اندركاران انجام مي‌گيرد كه نه تنها كمكي به پيشبرد اهداف كلي كشور نمي كند بلكه موجب تشويش اذهان عمومي و به ويژه معلمان عزيز كشور مي‌شود.

در همين راستا، ارائه برخي توضيحات جهت تنوير افكار عمومي ضروري به نظر مي‌رسد:

  • 1-در تاريخ 02/04/1394 مصوبه «رتبه‌بندي حرفه‌اي مشمولين طرح طبقه‌بندي مشاغل معلمان» به منظور تحقق راهكارهاي پيش‌بيني شده در سند تحول بنيادين آموزش و پرورش، توسط هيأت محترم وزيران به تصويب رسيد.
  • 2-در همان سال 1394، به منظور اجراي اين قانون در شش ماهه دوم سال، سازمان برنامه و بودجه كشور، مبلغ 1300 ميليارد تومان به اين موضوع تخصيص داد و اين قانون تا پايان سال اجرا گرديد.
  • 3-از ابتداي سال 1395، به منظور اجراي كامل قانون در طول سال، مبلغ 3500 ميليارد تومان به همين منظور تخصيص يافت و اين قانون نيز در حال اجرا است.
  • 4-در لايحه بودجه سال 1396، افزايش 10 درصدي رديف بودجه 3-127500 وزارت آموزش و پرورش كه حقوق و مزاياي پرداختي نيز از اين رديف انجام مي‌گيرد، براساس احكام اصلاح شده تمامي واجدان شرايط طرح رتبه‌بندي معلمان و تخصيص‌هاي دو سال قبل (در مجموع 4800 ميليارد تومان) ، انجام گرفته است. بر همين اساس بودجه اين رديف از حدود 400/27 ميليارد تومان در سال 1395، به حدود 200/30 ميليارد تومان در سال 1396 افزايش يافته كه نشان مي‌دهد كه مبناي افزايش بودجه امسال براساس احكام اصلاح شده است.

در پايان انتظار دارد تمامي دست‌اندركاران كشور تنها براساس اطلاعات و آمار صحيح نسبت به انتشار مطالبي كه با منافع اقشار مختلف جامعه مرتبط است اقدام و از تشويش اذهان عمومي و بازي با احساسات پاك معلمان شريف ايران اسلامي پرهيز نمايند.

 

روابط عمومي سازمان برنامه و بودجه كشور


Powered by Tetis PORTAL