دوشنبه 20 آذر 1396 05:50:16

11 ارديبهشت 1396 10:26:34
رئيس‌سازمان برنامه‌و بودجه كشور: محيط زيست يكي ازمحورهاي مهم برنامه ششم توسعه است

معاون رئيس جمهور و رئيس‌سازمان برنامه و بودجه كشور گفت: يكي از محورهاي اصلي و مهم برنامه ششم توسعه مقوله محيط زيست و حفاظت از آن است.

به گزارش روابط‌عمومي سازمان برنامه و بودجه، دكترمحمد باقر نوبخت دراجلاس هم‌انديشي ايران و اتحاديه اروپا با موضوع تغييرات آب و هوايي افزود: در برنامه ششم توسعه ضمن اينكه اقتصاد هشت درصدي را در اقتصاد ايران دنبال مي‌كنيم به حفظ محيط زيست هم توجه مي‌شود.

وي اظهار كرد: توسعه در همه جاي دنيا تخريب محيط زيست را به همراه دارد و در برنامه هاي قبلي به اين مقوله توجه نشده بود اما در برنامه ششم در صدد جبران آن تخريب‌ها برآمديم.

دكترنوبخت گفت: پنج برنامه توسعه‌اي كشور پيش از پيروزي انقلاب اجرا شد و بعد از آن با يك وقفه 10 ساله پنج برنامه ديگر بعد از پيروزي در ايران اجرا شد و امروز 40 روز از آغاز برنامه يازدهم و يا همان برنامه ششم بعد از انقلاب در كشور مي‌گذرد.

وي ادامه داد: يكي از تفاوت‌هاي اساسي ميان برنامه ششم (يازدهم) با 10 برنامه قبلي اين است كه در برنامه‌هاي گذشته محور و اولويت عمدتا صنعت و توسعه زيرساخت ها براي پيشرفت كشور بود، اما در اين برنامه ضمن اينكه رشد هشت درصدي را در اقتصاد كشور دنبال مي‌كنيم محيط زيست به عنوان يكي از محورهاي اصلي آن تعيين شده است.

رييس سازمان برنامه و بودجه گفت: در اين راستا در برنامه ششم، چهار هدف مهم طراحي شد كه كاهش انتشار آلاينده هاي محيط زيست، جلوگيري از تخريب منابع طبيعي و احياي آنها، حفاظت و احياي تنوع زيستي و ايجاد حكمراني مناسب در محيط زيست ازجمله آنهاست.

دكترنوبخت ادامه داد: در راستاي كاهش انتشار آلاينده‌هاي زيست محيطي چهار راهبرد توسعه اقتصاد كم كربن، توسعه فناوري‌ها، بهبود كيفيت آب و هوا و كنترل انتشار گازهاي گلخانه‌اي دنبال مي‌شود.

معاون رييس جمهور اظهار كرد: سند اقدام مشاركت داوطلبانه كشور در خصوص كاهش انتشار گازهاي گلخانه‌اي قبلا به تصويب هيات وزيران رسيد و امروز براي كنترل انتشار گازهاي گلخانه‌اي از سال 2017 تا 2020 سال به سال اهداف كمي مشخص شده است.

وي درخصوص كاهش آلاينده‌ها در پايان سال تعيين شده گفت: در اين راستا هفت سياست در برنامه ششم توسعه اتخاذ شد كه استفاده از ابزارهاي مالي و پولي براي كاهش انتشار، توسعه پوشش‌هاي گياهي، توسعه فناوري‌هاي جذب گازهاي گلخانه‌اي، توانمندي براي جذب منابع مالي بين‌المللي، اعطاي وام‌هاي كم بهره به توليد‌كنندگان و بازنگري در قوانين مرتبط با كمك‌هاي سازمان‌هاي بين‌المللي و توسعه فناوري‌هاي پاك از جمله آنها است.

معاون‌رئيس‌جمهور ادامه داد: براي اينكه اين هفت سياست را در برنامه توسعه اجرايي كنيم اقداماتي را در پيش گرفتيم كه تدوين استانداردهاي گازهاي گلخانه‌اي، روزآمد كردن استانداردها، استفاده از ساز و كارهاي اقتصادي براي كاهش انتشار گازهاي گلخانه‌اي، تسهيل واردات فناوري، كنترل مكان‌هاي دفن پسماندهاي شهري به منظور كاهش گاز متان،  شناسايي امكان‌پذيري تزريق گازها در اعماق زمين و استفاده از ساز و كار مالياتي در كربن است.


Powered by Tetis PORTAL