دوشنبه 20 آذر 1396 05:44:36

17 بهمن 1395 9:28:6
جوابيه سازمان برنامه و بودجه كشور به مطلب «تخلف بودجه‌اي سازمان مديريت در سال گذشته» باشگاه خبرنگاران جوان

باسلام؛ مطلبي با عنوان تخف بودجه‌اي سازمان مديريت در سال گذشته منتشر گرديد. از آنجا كه مطلب يادشده حاوي نكاتي درخور پاسخگويي بوده خواهشمند است موارد ذيل براي تنوير افكار عمومي به اطلاع مخاطبان گرامي آن رسانه، رسانده شود:

  • در اجراي بند (ب) ماده واحده قانون بودجه سال 1394 كل كشور،اجراي بودجه سال 1394 در دو سقف تعيين و مقرر گرديد سقف مجاز اجراي بودجه در شش ماهه ابتدايي سال از رقم (171ر367ر200ر2) ميليون ريال فراتر نرود.بر اين اساس مجموع ابلاغيه‌هاي صادره از سوي سازمان تا پايان شهريور سال 1394 برابر با 286ر273ر976ر1ميليون ريال بودكه بسيار كمتر از رقم تعيين شده مي‌باشد.
  • در شش ماه دوم سال 1394 با توجه به اجراي برجام و آزاد شدن مطالبات بلوكه شده و پيش بيني بهبود وضعيت تحقق درآمدهاي كشور، افق جديدي در اجراي بودجه فراهم گرديد. در اين خصوص به منظور هماهنگي هاي بيشتر جلسه‌اي با حضور مسئولين محترم ديوان محاسبات و وزارت امور اقتصادي و دارايي در خصوص تحقق منابع حاصل از اجراي برجام تشكيل و بنا به نظر ديوان محاسبات مقرر گرديد استفاده از منابع جديد براساس سازوكار بند (ز) تبصره (2) قانون بودجه و در سقف اول صورت پذيرد. لازم به ذكر است بخش اعظم كاهش‌هاي صورت گرفته در راستاي اجراي تفاهمات مذكور انجام شده است.
  • همچنين در اجراي بند (ل) ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مجاز است نسبت به افزايش ده درصدي اعتبارات هريك از رديف ها و دستگاههاي اجرايي از محل كاهش اعتبارات ساير رديفها اقدام نمايد كه بخش ديگري از كاهشهاي صورت گرفته نيز با رعايت و استفاده از ظرفيت قانوني مذكور مي‌باشد .

با توجه به مطالب فوق، كليه اقدامات انجام شده در خصوص "مباحث مطروحه از طرف ديوان محاسباتدر اجراي قانون بودجه سال 1394 مطابق قانون بوه و هيچگونه تخلفي از طرف اين سازمان صورت نگرفته است.


Powered by Tetis PORTAL